10 de desembre de 2023
Ajuntament de la Sénia
Actualitat

Lloga un despatx al Centre de Negocis de la Sénia (CINMS)

Amb l’objectiu d’impulsar l’ocupació dels espais disponibles a l’edifici municipal del CINMS i amb la intenció de fomentar i dinamitzar les petites empreses, s’obre el termini de presentació de sol·licituds per a totes aquelles persones físiques o jurídiques que estiguin interessades en ocupar un despatx per al creixement del seu negoci.

Els requisits que s’exigeixen son:

  • Presentar la declaració responsable degudament emplenada i signada (annex 1)
  • Disposar d’un Pla d’Empresa. 
  • Abonar, mensualment, la quantia econòmica establerta.

La documentació s’haurà de presentar per registre d’entrada de l’Ajuntament de la Sénia.

El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci al web de l’Ajuntament de la Sénia.

ANNEX 1 – Documentació i requisits exigits en el procés extraordinari per a accedir a la condició d’arrendatari en els despatxos del CINMS.