10 de desembre de 2023
Ajuntament de la Sénia

Governació

Les funcions en la Regidoria de Governació són la gestió del cos de Policia Local, el trànsit i la seguretat ciutadana, transports públics i col·lectius, així com qualsevol altre assumpte que incideixi directament en matèries de Governació.

Entre els objectius d’aquesta àrea hi figura el de convertir la Policia Local en un cos de proximitat, que pugui intervenir en casos de conflicte entre veïns, per exemple, i que garanteixi la bona convivència. També hem d’impulsar mesures per fomentar el civisme de la ciutadania a través de polítiques preventives que trobin solucions.


Regidor: Maria Victoria Almuni Balada
Secretària: Laia Ferreres Fatsini
Adreça electrònica: governacio@lasenia.catpolicia@lasenia.cat
Horari de visita: de dilluns a divendres (amb cita prèvia)
Telèfon Policia Local (emergències – 24 h): 658 906 960