Àrea de les persones


La Regidoria de l’Àrea de les Persones engloba tots els temes que fan referència al benestar social i a la integració de les persones al municipi: qüestions relatives a problemàtiques existents envers la violència masclista, la immigració, els serveis socials, etc.

Regidora: Alma Gimeno Blas
Secretària: Florina Tudorache
  Adreça electrònica: pac-1@lasenia.cat
  Horari de visita: de dilluns a divendres (amb cita prèvia)