10 de desembre de 2023
Ajuntament de la Sénia

Personal

La Regidoria de Personal té com a objectiu principal la planificació i coordinació de la política del personal de l’Ajuntament.

Les principals competències de la regidoria són:

  • Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral.
  • Elaborar les nòmines i seguretat social.
  • Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d’accés lliure com les de promoció interna.
  • Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball.
  • Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional.
  • Definir la política retributiva del personal.
  • Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal

Regidora: Mercè Carbó Gascó
Secretària: Lourdes Basco
Adreça electrònica: lbasco@lasenia.cat


Convocatòries de personal
Borses de treball vigents
Oferta d’Ocupació Pública
Plantilla de personal
Relació de llocs de treball
Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical
Compatibilitats del personal
Alts càrrecs, personal directiu i càrrecs eventuals