21 d'abril de 2024
Ajuntament de la Sénia

Personal

La Regidoria de Personal té com a objectiu principal la planificació i coordinació de la política del personal de l’Ajuntament.

Les principals competències de la regidoria són:

  • Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral.
  • Elaborar les nòmines i seguretat social.
  • Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d’accés lliure com les de promoció interna.
  • Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball.
  • Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional.
  • Definir la política retributiva del personal.
  • Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal

Regidora: Mercè Carbó Gascó
Secretària: Lourdes Basco
Adreça electrònica: lbasco@lasenia.cat


Convocatòries de personal
Borses de treball vigents
Oferta d’Ocupació Pública
Plantilla de personal
Relació de llocs de treball
Acord comú de condicions per als empleats públics de l’Ajuntament de la Sénia
Pla d’igualtat entre dones i homes de l’Ajuntament de la Sénia
Compatibilitats del personal
Alts càrrecs, personal directiu i càrrecs eventuals