Convocatòries de personal

Processos de selecció vigentsTipus de convocatòriaCodiEstat
Borsa d’administratius/ves de gestióConcurs-oposicióEn termini
Borsa de tècnics/ques educadors/es llar infantsConcurs-oposició En termini
Oficial electricistaConcursOFIELEC01En termini
Conserge d’instal·lacions municipalsConcursCONSERG01En termini
Peó de brigadaConcursPEO01 / PEO02En termini
Enginyer/a tècnic/aConcursENGTE01Tancat
Arquitecte/a tènic/aConcursARQTE01Tancat
Tècnic/a mig en gestió administrativaConcursTMGA01Tancat
Director/a Llar d’InfantsConcurs DIRLLAR01Tancat
ANUNCI – Nomenament provisional secretari/a interventor/aTancat
Processos de selecció pendentsTipus de convocatòriaCodi
Tècnic/a auxiliar de servei a les personesConcursTASP01
Tècnic/a auxiliar de turisme Concurs TAT01
Tècnic/a educador/a llar d’infants Concurs TECEDU04
Oficial electricista Concurs OFIELEC02
Peó de suport addicional Concurs PEOSA01
Oficial neteja viària Concurs OFNETV01
Oficial jardineria Concurs OFIJAR01
Oficial polivalent Concurs OFIPOL01
Oficial fontaneria Concurs OFIFONT01
Operari/a de neteja Concurs OPENET01
Peó de brigada Concurs PEO03
Auxiliar de gestió administrativa Concurs AUXAD03
AUXAD04
AUXAD05
Auxiliar de gestió administrativa Concurs – Oposició AUXAD06
AUXAD07
AUXAD08
Processos de selecció finalitzats
Borsa de treball d’agents de la policia local
Borsa de monitors i monitores de lleure