21 d'abril de 2024
Ajuntament de la Sénia

Urbanisme

La Regidoria d’Urbanisme és l’encarregada de la planificació i gestió urbanística del municipi,  tramitació de llicències urbanístiques i d’activitat, ordres d’execució i declaracions de ruïna, protecció de la legalitat urbanística, redacció i control dels projectes d’obra pública i subvencions municipals per rehabilitació d’habitatges. 


Regidor: Rubén Cervera Rodríguez
Secretària: Lorena Ventaja Pérez
Adreça electrònica: lventaja@lasenia.cat
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres (amb cita prèvia)