21 de febrer de 2024
Ajuntament de la Sénia

Ajuts habitatge

L’objecte d’aquestes subvencions és fomentar actuacions de millora en determinats habitatges del terme municipal de La Sénia, corresponent a les obres comunicades o amb llicència concedida entre l’1 d’octubre de 2021 i el 30 de setembre de 2022.

El termini de presentació de sol·licituds tindrà com a data límit el 30 de setembre de 2022