21 d'abril de 2024
Ajuntament de la Sénia

Telèfons d’interés

AJUNTAMENT

 • Oficines Ajuntament 977 713 000
 • Fax Ajuntament 977 570 168
 • Jutjat de Pau 977 575 507
 • Fax Jutjat de Pau 977 575 507
 • Oficina de Turisme 977 71 30 00 – Ext. 7
 • Punt d’Informació Juvenil 977 713 000 – Ext. 225

ENSENYAMENT

 • CEIP la Sénia 977 713 265
 • IES la Sénia 977 713 065
 • Llar d’Infants Municipal 977 570 274
 • Biblioteca 977 099 424

SERVEIS SANITARIS

 • CAP la Sénia 902 111 444
 • CAP Urgències 977 570 903
 • Creu Roja la Sénia 977 570 097
 • Farmàcia Escuder 977 570 577
 • Farmàcia E. Mestre 977 713 233
 • Farmàcia Marcoval Martí 977 713 234
 • Mútua ASEPEYO 977 570 524
 • Mútua Universal 977 713 536

SEGURETAT CIUTADANA

 • Atenció Ciutadana 012
 • Bombers 085
 • Bombers (parc Barri Castell) 977 570 677 – 977 713 024
 • Emergències 112
 • Guàrdia Civil Amposta 977 700 051
 • Mossos d’Esquadra Amposta 977 280 400
 • Policia Local 977 099 444 / 658 906 960

ALTRES

 • Casal Social Cultural 977 570 260
 • Complex Esportiu Municipal 977 099 490
 • Correus 977 713 034
 • Deixalleria 652 928 898
 • La Sénia Ràdio 666 077 742
 • Parròquia 977 713 257
 • Residència d’Avis 977 575 349
 • Funerària Gentil 977 570 533
 • Fecsa Averies 900 770 077