Hisenda

La Regidoria d’Hisenda se centra principalment en la gestió del pressupost, la comptabilitat, i la gestió d’ingressos i despeses de l’Ajuntament. El pressupost municipal és l’instrument econòmic i financer i l’eina bàsica per assolir les actuacions i les inversions previstes des de cadascuna de les àrees i regidories del consistori. Aquesta regidoria s’encarrega de la confecció, el seguiment i el control del pressupost, a més de la comptabilització tant de les despeses com dels ingressos. S’encarrega també de l’elaboració de les ordenances fiscals i dels preus públics, així com del manteniment i l’actualització dels padrons fiscals i de les liquidacions tributàries.

  • Regidora: Marisa Cábez Sánchez
  • Secretària: Elena Ferré Boix
  • Adreça electrònica: elferre@lasenia.cat
  • Horari d’atenció al públic:
  • Dilluns de 17:00 a 18:00 hores
  • Dimecres de 10:00 a 11:00 hores