21 de febrer de 2024
Ajuntament de la Sénia

Serveis Municipals

  • La Regidoria de Serveis Municipals és l’encarregada de:
  • La gestió i manteniment dels diversos serveis municipals (xarxa d’aigua, xarxa de clavegueram, xarxa d’aigües pluvials, enllumenat, jardineria…)
  • La neteja viària del municipi, el manteniment i neteja del mobiliari urbà i dels parcs infantils.
  • La senyalització viària, la gestió d’incidències de qualsevol tipus i que afecti a qualsevol servei municipal mitjançant l’aplicació “Línia Verda”.
  • Els treballs relacionats amb esdeveniments realitzats en l’àmbit municipal.

Regidor: Víctor Reverté Querol
Secretari: Laia Ferreres
Adreça electrònica: serveismunicipals@lasenia.cat
Horari de visita: de dilluns a divendres (amb cita prèvia)