21 d'abril de 2024
Ajuntament de la Sénia

PAC – Punt d’Informació a la Ciutadania

La principal tasca del departament d’atenció al públic és la de donar informació dels documents que s’han de presentar i els tràmits que se seguiran. També hi podeu trobar el registre d’entrada , que s’encarrega de registrar qualsevol document o sol·licitud que es presenta a l’Ajuntament. A més, també s’hi troba el negociat de taxes en el que es fa la gestió de cobrament de rebuts, certificats de bens, domiciliacions bancàries, calendari del contribuent.