21 d'abril de 2024
Ajuntament de la Sénia
Medi Ambient

Execució d’actuacions de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic en trams no urbans de lleres públiques de l part ctalana de les conques compartides de l’Ebre, de la Garona i del Xúquer dels anys 2022-23 (Actuacions al riu Sénia), realitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Ha finalitzat l’Execució d’actuacions de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic en trams no urbans de lleres públiques de l part ctalana de les conques compartides de l’Ebre, de la Garona i del Xúquer dels anys 2022-23 (actuacions al Riu Sénia), promogut i finançat per l’Agència Catalana de l’Aigua.

En el terme municipal de la Sénia s’ha millorat el pas de l’aigua del riu en:

  • Tram des del pont vell de les Cases del Riu fins al lligallo del camp d’Aviació
  • Barranc dels Escarps

Cal destacar el bon estat ecològic del tram de bosc de Ribera que es troba entre la Tanca i el lligallo del camp d’Aviació i també el paper del cabal de l’efluent de la depuradora d’aigües residuals del municipi pel que fa al manteniment de les espècies vegetals en el tram des del Molí Hospital fins al lligallo del Camp d’Aviació.