21 de febrer de 2024
Ajuntament de la Sénia
Governació

POLICIA INFORMA

Finalitzat l’any 2023, i un cop revisades les actuacions que la nostra Policia Local ha dut a terme durant el mateix, s’ha constatat que:

S’han recollit un total de tres-centes vint-i-nou denúncies, de les quals vint-i-cinc per robatoris, quaranta-tres per furts, vint-i-set per danys, setanta-vuit per altres delictes patrimonials, set per violència de gènere i/o domèstica i cent-quaranta-nou per altres il·lícits.

S’ha actuat en un total de disset incendis, s’han realitzat cinc controls de trànsit i s’ha auxiliat en quaranta-cinc accidents.

S’ha immobilitzat un vehicle i se n’han retirat amb grua un total de vint-i-un.

S’han realitzat sis detencions i, com a Policia Judicial, s’ha col·laborat amb l’Administració de Justícia entregant trenta-vuit citacions.

S’han realitzat un total de dos mil quatre-centres trenta-cinc actuacions policials, amb una mitjana de gairebé set cada dia.

Totes aquestes dades donen mostra del compromís i professionalitat del nostre Cos Policial.