10 de desembre de 2023
Ajuntament de la Sénia
Medi Ambient

Subvencions de transició energètica i acció climàtica de la Diputació de Tarragona

Els treballs han consistit en la neteja i la senyalització de diferents espais naturals singulars ubicats al terme municipal de la Sénia, concretament a les zones de la Bassa Homedes, el Povet del Torril, el Povet de les Sinyoles, el Povet de Martí, el Lligallo de Boverals, el Coll de Narrius, el Lligallo dels Bandejats i el forn de calç del Coll d’en Solà. Aquestes actuacions han tingut com a objecte la neteja de residus acumulats de llarga durada i la instal·lació de senyalització de sensibilització per als usuaris i usuàries que freqüenten aquestes zones, sobretot durant la temporada d’estiu, per tal d’evitar que es continuï llençant brossa i residus.

La inversió ha estat de 10.636,14 euros (IVA inclòs), en què la Diputació de Tarragona ha subvencionat 8.508,91 euros en concepte d’accions de foment de la recollida selectiva i prevenció de residus.