21 de febrer de 2024
Ajuntament de la Sénia
ActualitatEsports

XV Nit de l’Esport Senienc

Premis als millors esportistes Seniencs.

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de la Sénia pretén reconèixer i premiar
als esportistes i les entitats i clubs esportius locals pels seus èxits i trajectòria en
les diferents competicions en què participen, ja que considera important que es
tingui coneixement d’aquestes fites per al foment de l’esport entre la població i
també per motivar i reconèixer l’esforç, el treball i la constància dels esportistes
i entitats locals en l’àmbit esportiu.
En aquest sentit, la Regidoria d’Esports organitzarà una durant el mes de juliol
on s’entregaran els premis als esportistes i entitats o clubs d’acord amb les
següents bases que s’aniran detallant a continuació.
Aquestes bases seran publicades al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de la Sénia,
a la pròpia web i a les xarxes socials, així com en aquells mitjans de difusió que
es creguin convenients. També s’enviaran a totes les entitats i clubs esportius
locals per a que en tinguin constància.

Bases

Candidat individual

Candidat col·lectiu

Esdeveniment