Dissabte, setembre 30, 2023
Ajuntament

Subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis (tipus C)

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 2.289,88 € (el 53,82% del pressupost elegible) a l’Ajuntament de la Sénia per al “Increment de la ciberseguretat a l’Ajuntament de la Sénia”. Amb aquesta actuació s’han adquirit diversos elements amb la finalitat de crear les condicions necessàries de confiança en l’ús dels mitjans electrònics del consistori, tal com estipula la normativa de l’Esquema Nacional de Seguretat.