Dissabte, setembre 30, 2023
Ajuntament

Subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis (tipus B)

La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 1.337,85 € (el 53,82% del pressupost elegible) a l’Ajuntament de la Sénia per a “Adequació de l’edifici de l’Ajuntament i dotació d’equipaments digitals”. Amb aquesta actuació s’han equipat dues sales de reunions i videoconferències (una a l’edifici de l’Ajuntament i l’altra a l’edifici d’Urbanisme) amb els elements tecnològics necessaris per realitzar sessions, reunions i altres activitats en l’entorn digital. També s’ha dotat als regidors i regidores amb dues tablets per tal de facilitar les gestions i tràmits online que duen a terme en l’exercici del seu càrrec, inclosa la firma digital.