21 de febrer de 2024
Ajuntament de la Sénia
Ajuts i subvencionsEmpresa i comerçGeneral

La Regidoria de Comerç informa: Convocatòria d’ajuts al petit comerç per a l’any 2023

En data 20 de juny de 2023 s’ha aprovat i publicat la convocatòria per a la concessió de subvencions per als establiments comercials, de restauració o despatxos professionals, per reformes i/o nova creació, per a l’any 2023.

Poden optar a les subvencions les persones físiques o jurídiques que tinguin com a activitat econòmica qualsevol comerç, establiment de restauració o despatx professional, que estigui dins de la zona urbana de la Sénia i/o iniciï la seva activitat al municipi abans de tancar-se el període de la subvenció.

En cas d’actuacions subvencionables que requereixin de llicència d’obres, aquestes hauran de ser obtingudes entre l’1 de setembre del 2022 i el 31 d’agost de 2023 o que, ja havent obtingut la corresponent llicència municipal d’obres en anys anteriors, estiguin en període de vigència i hagin realitzat les obres durant l’any 2022/23. 

Tota actuació subvencionable haurà de tenir per objecte:

 • L’arranjament del local per realitzar una activitat comercial, de restauració o serveis.
 • L’arranjament de la façana de l’establiment.
 • Els paviments i revestiments interiors.
 • L’adaptació dels banys per a minusvàlids.
 • Les actuacions destinades a facilitar l’accessibilitat o la mobilitat a l’interior dels establiments.
 • Les retolacions exteriors.
 • L’adequació de les instal·lacions de contra incendis d’acord amb les normatives vigents.
 • Les actuacions destinades a millorar l’aparador dels comerços.
 • El material inventariable (caixa registradora, prestatgeries, mostradors, etc.).

Queden excloses de l’àmbit de la subvenció les obres que impliquin:

 • La demolició de façanes.
 • El buidat total de l’interior de l’immoble.
 • L’obra nova.
 • Totes les actuacions subvencionades per altres administracions pel mateix objecte.

En tot cas, per justificar les obres, els arranjaments i manteniments o l’adquisició de material inventariable objecte de subvenció, caldrà presentar les factures i els justificants de pagament corresponents.

L’import corresponent a l’IVA de les factures presentades no serà subvencionable.

Les sol·licituds es podran presentar, fins al 30 de setembre de 2023, de manera presencial (en el cas dels autònoms) o telemàtica (per a la resta de casos).

Presencialment:

 • Al Punt d’Atenció a la Ciutadania, en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 8:00h a 14:30h.
 • Documentació a emplenar:
 • Consulteu a les bases per a més informació

Telemàticament

Per qualsevol dubte o consulta, us podeu adreçar telefònicament al Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de la Sénia, telf. 977 71 30 00 – ext. 266.