Diumenge, octubre 1, 2023
General

Bonificacions IBI activitats agropecuàries

Podeu consultar les condicions a l’article 4.4.2 de l’Annex de I1 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

http://www.lasenia.cat/web/wp-content/uploads/ordenances/I1_ORDENANCA_FISCAL_REGULADORA_IMPOST_BENS_IMMOBLES.pdf

Qui pot sol·licitar la bonificació:

Els titulars d’immobles on hagi activitat agropecuària (granja o magatzem agrícola)

Termini per sol·licitar la bonificació:

28 de febrer de 2022.

Com fer la sol·licitud: 

La sol·licitud està disponible a la Seu electrònica/tràmits destacats/Sol·licitud declaració d’especial interès activitats agropecuàries i bonificació parcial de la quota d’IBI rústica lasenia.eadministracio.cat, o al Punt d’Atenció a la Ciutadania (ps. de la Clotada, 7 baixos)

Incloure a la sol·licitud:

• Referència cadastral

Opcional segon el tipus d’explotació:

Explotació ramadera:

• Cartilla ramadera 2022

• Alta fiscal al Ministeri d’Hisenda de l’activitat agropecuària

Magatzem agrícola:

• Documentació DUN

• Declaració de renda exercici anterior

En cas que l’activitat econòmica no la desenvolupi el mateix titular de l’immoble:

• Contracte de lloguer