21 de febrer de 2024
Ajuntament de la Sénia
General

Bonificacions IBI per família nombrosa

Podeu consultar les condicions a l’article 4.2 de l’Annex de I1 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

http://www.lasenia.cat/web/wp-content/uploads/ordenances/I1_ORDENANCA_FISCAL_REGULADORA_IMPOST_BENS_IMMOBLES.pdf

Qui pot sol·licitar la bonificació:

Els titulars de l’immoble, que sigui domicili habitual de la família nombrosa. Per acollir-se a la bonificació el valor cadastral de l’immoble ha de ser inferior a 150.000 €. La bonificació està condicionada a la renda familiar.

Termini per sol·licitar la bonificació:

28 de febrer de 2022.

Com fer la sol·licitud: 

S’ha de sol·licitar a través de BASE, a la Seu electrònica: www.base.cat > base online entrar > Immobles> Sol·licitud de beneficis fiscals de l’IBI. Poden demanar cita prèvia a través de la web: www.base.cat > cita prèvia, o bé per telèfon al 977 57 08 17.

Documentació a presentar:

– Declaració de renda dels membres de la unitat familiar

– Carnet de família nombrosa