21 d'abril de 2024
Ajuntament de la Sénia
Ajuts i subvencions

La Diputació de Tarragona atorga una subvenció a l’Ajuntament de la Sénia en matèria de Protecció de la Salut Pública

L’Ajuntament de la Sénia ha rebut una subvenció per import de 26.294,82 € procedent de la Diputació de Tarragona en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID 19, corresponent a la convocatòria de l’any 2020, per fer front a les despeses de vigilància als espais públics i edificis municipals, adquisició d’equips de protecció individual i neteja i desinfecció d’espais i instal·lacions municipals.