21 d'abril de 2024
Ajuntament de la Sénia
General

Subvenció de la Diputació de Tarragona per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2023.

La Diputació de Tarragona ha atorgat subvencions per al personal de socorrisme a les piscines municipals en la convocatòria del 2023. L’Ajuntament de la Sénia ha estat beneficiari d’aquestes subvencions.

A continuació, es detallen els imports concedits:

  1. Línia 2 – Socorrisme a les piscines:
    • Import concedit: 8.443,00 euros
  2. Línia 3 – Socorrisme desfibril·ladors municipals:
    • Import concedit: 672,06 euros

Aquesta iniciativa contribuirà a millorar la seguretat i el benestar dels ciutadans i visitants que gaudeixen de les instal·lacions aquàtiques a la Sénia.