21 d'abril de 2024
Ajuntament de la Sénia
Medi Ambient

Subvencions per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2023.

La Diputació de Tarragona, per tal d’assolir els objectius de millora sobre la gestió dels riscos per a la salut, mitjançant el control i la reducció de la presència de plagues i la protecció i gestió dels animals domèstics abandonats, va atorgar a l’Ajuntament de la Sénia, durant l’exercici 2023, un ajut per import de 8.839 euros per donar suport a l’Entitat en l’àmbit de la gestió de plagues urbanes i aquelles actuacions destinades a l’alimentació, esterilització, captura i trasllat dels animals domèstics abandonats als centres veterinaris i/o nuclis zoològics. Per aquest exercici 2023, s’han esterilitzat un total de 89 animals gràcies a la col·laboració d’ACOLAMA.