21 de febrer de 2024
Ajuntament de la Sénia
Medi Ambient

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE LA BIODIVERSITAT, RECUPERACIÓ PAISATGÍSTICA I ORDENACIÓ D’ACCESSOS AL RIU SÉNIA DINTRE DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LES TERRES DE L’EBRE.

Ja s’ha posat en servei un nou tram del camí fluvial del Riu Sénia. Aquest discorre terme entre el tram de la Peixera i el baixador del Molí Samarro, al llarg de 450 metres de longitud.

Per a fer-ho possible, s’han construït:

  • 3 escales de fusta amb baranes laterals
  • 5 rampes de fusta amb baranes laterals
  • 15 Passeres de formigó
  • Baranes de fusta per a protegir el traçat
  • Baranes de corda per a delimitar el traçat

A banda de l’anterior, s’ha retirat tota la brossa acumulada i s’ha procedit a la plantació d’espècies autòctones.

Les actuacions han estat englobades dintre del PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE LA BIODIVERSITAT, RECUPERACIÓ PAISATGÍSTICA I ORDENACIÓ D’ACCESSOS AL RIU SÉNIA  DINTRE DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LES TERRES DE L’EBRE.

Els treballs, han tingut un import de 40.096,2 Euros (sense IVA), del quals un 90% s’han  acollit de dintre les subvencions per al finançament d’actuacions a les reserves de la biosfera a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

Finançat per: