21 de febrer de 2024
Ajuntament de la Sénia
ActualitatAjuts i subvencions

Publicació de la resolució definitiva de la concessió de subvencions adreçades a estudiants del municipi de la Sénia per transport, curs 2021-2022

Mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 2023-1384, de data 27 de desembre de 2023, es fa pública, a efectes de notificació, la resolució definitiva de distribució dels imports concedits a les persones interessades que han presentat la sol·licitud per a les subvencions adreçades a estudiants del municipi de la Sénia per al transport, curs 2021-2022, en temps i forma.

Resolució definitiva curs 2021-2022