21 de febrer de 2024
Ajuntament de la Sénia
Medi Ambient

Neteja Lligallo de Malany

L’Ajuntament de la Sénia ha realitzat la neteja del lligallo de Malany en el tram entre el camí del Toll fins als lligallos que discorren per la part interior del municipi. D’aquest en destaca el seu traçat en ziga-zaga i el seu empedrat, cosa que li confereixen una singularitat respecte als altres senders del terme.