10 de desembre de 2023
Ajuntament de la Sénia
General

“Comunicació de l’Oficina del Cens Electoral als Ajuntaments sobre la formació del cens electoral de nacionals de països de la Unió Europea (UE) residents a Espanya per a les eleccions al Parlament Europeu de 9 de juny del 2024

El dia 9 de juny del 2024 se celebraran eleccions al Parlament Europeu.
En aquestes eleccions podran votar els nacionals de països de la Unió Europea que hagin manifestat prèviament la intenció de votar a Espanya per a aquestes eleccions.

El termini per realitzar aquestes declaracions formals finalitza el dia 30 de gener de 2024.
En cas d’estar interessats, visualitzeu la carta informativa.