10 de desembre de 2023
Ajuntament de la Sénia
Ofertes de treball

BORSA DE TREBALL DE PEONS DE BRIGADA

S’ha obert el termini de presentació d’instàncies per formar part del procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de peons de brigada.

  • ON PRESENTAR-SE: Telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de la Sénia o presencialment al Punt d’Atenció a la Ciutadania (Passeig de la Clotada, 7).
  • QUAN: Del 6 al 17 de novembre de 2023, ambdós inclosos.
  • QUÈ S’HA DE PRESENTAR:
  • DNI.
  • Currículum vitae on hi constin els mèrits al·legats.
  • Certificat d’escolaritat.
  • Permís de conduir B.
  • Documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
  • Certificat de coneixements de llengua catalana A2. (Les persones que no aportin aquest certificat hauran de realitzar una prova de nivell de llengua catalana, que en cas de resultar no aptes quedaran fora del procés de selecció).
  • BASES I MÉS INFORMACIÓ: web de l’Ajuntament de la Sénia