10 de desembre de 2023
Ajuntament de la Sénia
AjuntamentMedi Ambient

ACTUACIONS DINTRE DELS AJUTS DE LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AL TERME MUNICIPAL DE LA SÉNIA.

L’Ajuntament de la Sénia ha portat a terme una sèrie d’actuacions finançades dintre dels ajuts de la Gestió Forestal Sostenible, atorgats pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya. En concret, s’han desenvolupat tres projectes dintre dels àmbits de la millora silvícola i gestió dels cicles ecosistèmics, la millora de vials per a la gestió de boscos i la construcció d’infraestructures de lluita contra incendis:

ACTUACIONS DE MILLORA SILVÍCOLA I REGENERACIÓ DELS CICLES ECOSISTÈMICS.

S’ha actuat a la finca forestal de propietat municipal de Valldebous (CUP17) i s’ha realitzat una estassada de sotabosc i una selecció de tanys a 4 rodals de la forest amb una superfície total de 19,5 hectàrees. Aquesta actuació ha tingut un import de 26.442,07 € més 2.644,2 € (10% d’IVA), fent un total de 29.086,27 €. S’ha rebut una subvenció per part dels ajuts de la Gestió Forestal Sostenible (Generalitat de Catalunya) d’un total de 26.442,07 €.

Imatge 1. Zona on s’han portat a terme les actuacions silvícoles dintre de la finca de Valldebous

MILLORA DELS VIALS PER A ARRANJAMENT DE VIALS PER A LA GESTIÓ DE BOSCOS.

S’ha realitzat un manteniment de 12 kilòmetres de pista forestal de l’interior de la finca de Valldebous i s’ha pavimentat amb formigó 250 metres de la mateixa (en trams que presenten especial dificultat de pas. L’import de l’actuació ha estat de 20.550,00 € més 4.315 € (21 % d’IVA), fent un total de 24.865,5 €. S’ha rebut una subvenció per part dels ajuts per a la Gestió Forestal Sostenible (Generalitat de Catalunya) d’un total de 20.550 €.

CONSTRUCCIÓ DEL DIPÒSIT D’EXTINCIÓ D’INCENDIS DEL COLL DE NARRIUS.

S’ha construït un dipòsit d’extinció d’incendis de formigó armat de 200 m3 de capacitat situat a la zona del Coll de Narrius per a millorar la lluita contra el foc en la zona de la falda de la muntanya de Pallerols i els seus voltants. L’import de l’actuació ha estat de 31.599,00 € més 6.635,79 € (d’IVA), fent un total de 38.234,79 €. S’ha rebut una subvenció per part dels ajuts per a la Gestió Forestal Sostenible (Generalitat de Catalunya) d’un total de 31.599 €.