10 de desembre de 2023
Ajuntament de la Sénia
Actualitat

Finalitzen les obres a la llar d’infants i l’escola

L’Ajuntament informa que han finalitzat les obres de remodelació del pati infantil de l’escola i el pati de la llar d’infants. Una part d’aquestes obres s’han finançat amb la línia de subvencions per a inversions del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2020-2024.

Millores al pati de l’escola

Entre les obres realitzades s’ha millorat l’accessibilitat i s’ha creat un arener delimitat amb barana de fusta, a més de plantar nous arbres per crear més punts d’ombra a tot el recinte. Així mateix també s’ha apostat per la creació d’una nova zona de jocs infantils amb la instal·lació de paviment de cautxú per protegir les eventuals caigudes dels infants. Finalment, pel que fa a l’escola, també s’ha millorat el paviment d’arena rentada a tot el pati.

La instal·lació dels nous elements dels jocs infantils els han finançat l’AMPA i l’escola.

El pressupost dels jocs infantils ha estat de 8.476,78 euros.

La llar, més seguretat i diversió

La intervenció a la llar d’infants s’ha centrar en millorar les instal·lacions amb un nou drenatge d’aigües pluvials que evitarà inundacions a la zona d’accés i recollida dels infants. A més també s’ha creat una sortida d’emergència des del pati fent una vorera de formigó en forma de rampa i barana de protecció per tal d’evacuar de forma segura en cas de necessitat.

Pel que fa a la resta de la llar, s’ha adequat l’arener existent amb una nova aportació d’arena rentada, i s’ha remodelat la zona de jardí per millorar la imatge general del centre.

El pressupost total de l’obra ha ascendit a la quantitat de 53.667,13 euros.