10 de desembre de 2023
Ajuntament de la Sénia
Actualitat

Desplegament de la xarxa de fibra òptica del CTTI

Des del CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació) juntament amb Infraestructures.CAT de la Generalitat de Catalunya s’esta portant a terme un projecte de desplegament de la xarxa troncal de fibra òptica del CTTI. 
El tram que ha arribat al municipi és el que va des de Santa Barbara fins La Sénia. Aquest tram ha arribat per la carretera TV-3319 i ha entrat a la població per la TP-3311. Cal destacar que La Sénia és el punt final d’aquesta xarxa troncal.

La tècnica que s’ha utilitzat per portar a terme aquesta canalització ha estat una micro-rasa de 5,5 cm d’amplada per 35 cm de profunditat, amb la posterior reposició del paviment afectat.

L’actuació consisteix en arribar amb la xarxa troncal de fibra òptica fins a l’entrada del poble, on es deixarà un punt de connexió perquè des d’aquí es pugui fer la distribució per tots els carrer de la població.