Atorgats més de 13.000 euros en ajuts a petits comerços i empreses locals

SUPORT AL PETIT COMERÇ

Des del 2012, l’ajuntament aposta per donar suport als comerços de la població mitjançant uns ajuts que a nivell municipal tenen molt d’èxit. La finalitat d’aquests ajuts és fomentar i donar-li una empenta al petit comerç, tant per les reformes com pels comerços que inicien la seva activitat.

Poden acollir-se a aquests ajuts qualsevol comerç que estigui dintre de la zona urbana de la Sénia  i/o iniciï la seva activitat abans de tancar-se el període de les sol·licituds. Aquest any 2021 s’han presentat 6 sol·licituds, xifra similar a l’any anterior,  degut a la situació excepcional de la COVID-19.

El tipus d’ajuts que s’han concedit han estat per:

1.         Façanes i revestiments

2.         Adaptació banys i accessibilitat

3.         Retolacions exteriors, adequació de les instal·lacions de contra incendis, actuacions per la millorar dels aparadors i el material inventariable.

Un cop fetes les revisions corresponents de la documentació presentada, s’han concedit ajuts als 5 establiments comercials que han millorat les seves instal·lacions per donar un millor servei a la seva clientela. La millora de les façanes i dels revestiments interiors és l’actuació que es realitza més. En total s’han destinat 6.803,17  euros.

SUPORT A LES EMPRESES LOCALS

Així mateix, el passat febrer de 2021 es van aprovar les bases específiques reguladores dels ajuts municipals per a empreses locals per a la promoció i obertura a nous mercats. Aquestes bases regulen  la  subvenció  municipal que té com a objectiu promocionar i fomentar l’obertura a nous mercats de les empreses amb raó social i/o centre de treball a la Sénia.

El tipus d’ajuts oferts són per despeses per assistència a fires, per contractació de serveis de difusió a xarxes socials i/o altres mitjans de comunicació, creació de pàgines web, per edició de catàlegs, per desplaçaments per visites a clients potencials o altres actuacions necessàries per al foment de l’obertura a nous mercats, sempre i quan estigui justificat amb una memòria explicativa.

El 30 de setembre de 2021, data límit per presentar les sol•licituds, se’n van presentar 5 que complien amb els requisits de les bases. Un cop fetes les revisions corresponents de la documentació presentada, es van concedir aquests 5 ajuts, per un valor total de 6.744,55 euros.

Les actuacions que s’han subvencionat aquest passat 2021 han estat per:

  • Contractació de personal per a noves línies de productes
  • Creació de catàleg de productes
  • Remodelació pàgina web
  • Assistència a fires a distància (online)
  • Visita a clients potencials

SUPORT A LES EMPRESES LOCALS

Així mateix, el passat febrer de 2021 es van aprovar les bases específiques reguladores dels ajuts municipals per a empreses locals per a la promoció i obertura a nous mercats. Aquestes bases regulen  la  subvenció  municipal que té com a objectiu promocionar i fomentar l’obertura a nous mercats de les empreses amb raó social i/o centre de treball a la Sénia.

El tipus d’ajuts oferts són per despeses per assistència a fires, per contractació de serveis de difusió a xarxes socials i/o altres mitjans de comunicació, creació de pàgines web, per edició de catàlegs, per desplaçaments per visites a clients potencials o altres actuacions necessàries per al foment de l’obertura a nous mercats, sempre i quan estigui justificat amb una memòria explicativa.

El 30 de setembre de 2021, data límit per presentar les sol•licituds, se’n van presentar 5 que complien amb els requisits de les bases. Un cop fetes les revisions corresponents de la documentació presentada, es van concedir aquests 5 ajuts, per un valor total de 6.744,55 euros.

Les actuacions que s’han subvencionat aquest passat 2021 han estat per:

  • Contractació de personal per a noves línies de productes
  • Creació de catàleg de productes
  • Remodelació pàgina web
  • Assistència a fires a distància (online)
  • Visita a clients potencials