21 de febrer de 2024
Ajuntament de la Sénia
GeneralHisenda i Personal

Subvenció DipTa interessos de préstecs

Subvenció de la Diputació de Tarragona per interessos de préstecs concertats per Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i Consells Comarcals – convocatòria 2021.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Sénia una subvenció per a interessos de préstecs concertats l’exercici 2021 per un import de 3.198,12€.