Dissabte, setembre 30, 2023
ActualitatEsportsGeneral

Instal·lació de parquet de fusta al pavelló poliesportiu

Seguint amb les millores dels equipaments esportius que s’estan portant a terme al
municipi de la Sénia els últims anys. Aquest estiu s’ha executat el projecte de millora
del paviment del Poliesportiu amb la instal·lació de parquet de fusta d’alt rendiment.
D’aquesta manera s’ha substituït el paviment sintètic de pvc existent que es trobava
instal·lat des de la construcció del poliesportiu, ja que no oferia les mínimes condicions
de seguretat, esmorteïment, lliscament i flexibilitat.  
El treballs portats a terme en la present actuació han consistit en la instal·lació de
parquet esportiu d’alt rendiment amb tarima de fusta massissa de faig assecada en
premsa de 22 mm de gruix envernissada, el marcatge i el pintat de pista poliesportiva
tipus PP2 i la instal·lació de sòcol i remats amb el perímetre i accessos. 
L’actuació que s’ha portat a terme puja la quantitat de 97.478,73 €.

  • Actuació: Millora del paviment del poliesportiu de la Sénia amb la instal3lació
    de parquet
  • Pressupost elegible: 107.052,23€
  • Percentatge concedit: 80,93%
  • Import concedit: 86.637,77€