Subvenció per Actuació i Protecció d’Animals domèstics

La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de 10 de novembre de 2020, va atorgar a l’Ajuntament de la Sénia una subvenció per import de 2.000 € per l’Actuació i Protecció d’Animals domèstics.