Creació franja baixa densitat de vegetació

L’Ajuntament de la Sénia ha creat diferents zones de baixa densitat de vegetació. En concret s’ha actuat a:

  • La zona de la timba, des de la costa del molí Samarro fins a la costa Dreta
  • El Polígon industrial de les Mataltes
  • Els voltants de l’Institut d’Ensenyament Secundari

Aquesta actuació ha tingut un import de 6.601,77 Euros que han estat subvencionats en un 95% per la Diputació de Tarragona (6.271,68 Euros) dintre de les subvencions destinades al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals.