21 d'abril de 2024
Ajuntament de la Sénia
Hisenda i Personal

Anunci bases de convocatòria de procés selectiu en torn restringit a persones amb discapacitat intel·lectual (Auxiliar de Serveis)

Anunci bases de convocatòria de procés selectiu en torn restringit a persones amb discapacitat intel·lectual, Auxiliar de Serveis (exp. 265/2019)

Anunci esmena Base 2. Condicions de les persones aspirants (exp. 265/2019)

Presentació sol·licituds: Preferentment a través de la Seu electrònica https://lasenia.eadministracio.cat/info.0 Tràmits destacats/Sol·licitud d’admissió a proves selectives, també podeu presentar-les al Punt d’Atenció a la Ciutadania (Ps. de la Clotada, 7 baixos) o altres sistemes vàlids de registre d’entrada. S’ha de fer constar exp. 265/2019

Termini presentació sol·licituds: 26/03/2021