Pavimentació de carrers amb aglomerat asfàltic

S’ha realitzat l’arranjament de carrers amb aglomerat asfàltic en calent corresponent a l’any 2020.S’ha actuat en una extensió de 3000 m2 als trams dels carrers: Perú, Xile, Mèxic, Osca i Terol.L’import de l’actuació ha estat de 28.197,7 Euros i ha estat subvencionada en un 95% per la diputació de Tarragona (programa PAM 2020).