21 de febrer de 2024
Ajuntament de la Sénia
Festes i Fires

Ajut atorgat per la Diputació de Tarragona per a l’organització d’activitats culturals, esportives i educatives durant l’any 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Sénia una subvenció per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019, any 2020, amb el següent detall:

Concepte: Activitats culturals
Pressupost Elegible: 13.800,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 13.800,00 euros

Concepte: Activitats esportives
Pressupost Elegible: 1.200,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 1.200,00 euros 

Aquests 15.000 euros es van destinar a les activitats culturals i esportives de la Setmana Cultural alternativa a Festes Majors, del passat mes d’agost.