10 de desembre de 2023
Ajuntament de la Sénia
GeneralObres i urbanisme

Subvenció de 26.787,78€ del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’anualitat 2020 de la Diputació de Tarragona per a l’Ajuntament de la Sénia.

L’Ajuntament de la Sénia ha realitzat l’actuació de reposició de paviment de carrers amb aglomerat asfàltic, anualitat 2020. S’ha actuat en una extensió de 3000 m2 als trams dels carrers: Perú, Xile, Mèxic, Osca i Terol.

  • Actuació: Reposició de paviment de carrers
  • Import actuació: 28.197,70€
  • Import de subvenció: 26.787,78€
  • Percentatge concedit: 95%

Aquestes actuacions s’ha realitzat amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.