Dissabte, setembre 30, 2023
Actualitat

Enllumenat led al Complex Educatiu

En les darreres setmanes s’han portat a terme les obres de substitució de l’enllumenat convencional fluorescent existent, per enllumenat de tipologoia led als diferents edificis del Complex Educatiu de la Sénia: Escola Maria Jesús Ortí Abella, Menjador Escolar i Llar d’Infants Municipal.

L’obra ha consistit en la substitució de 900 llumeneres convencionals de fluorescents per d’altres panells o tubs de tipologia led més eficients energèticament, amb uns millors nivells luminotècnics, menys potents i que conseqüentment consumeixen menys. Amb l’actuació que s’ha portat a terme es preveu estalviar sobre el 50% del consum elèctric de l’enllumenat del complex existent abans de l’actuació.

El pressupost d’adjudicació de l’actuació ha estat de 43.130,41 €

Seguidament es passen a detallar els estalvis que es preveuen aconseguir amb l’actuació: