21 d'abril de 2024
Ajuntament de la Sénia
General

Treballs a l’espai del Riu Sénia

S’han portat a terme els TREBALLS DE SENSIBILITZACIÓ, COMUNICACIÓ I SENYALITZACIÓ (MEMÒRIA VALORADA TREBALLS DE SENSIBILITZACIÓ, COMUNICACIÓ I RECOLLIDA DE RESIDUS DE L’ESPAI NATURAL DEL RIU SÉNIA. S’han portat a terme dintre de la convocatoria de la Diputació de Tarragona  de subvencions per a la transició  energètica i acció climàtica, en règim de concurrència competitiva per a l’exercici 2021. En la seva línia 4: Accions de foment de la recollida selectiva i prevenció de residus

Els treballs han consistit en la Instal·lació de 5 senyals indicatives (90×45) i explicatives sobre els residus, amb les característiques que es marca posteriorment, ubicades a: Toll dels Arenals (pàrquing), l’Ermiteta,  Toll del Panxó (accés), La Peixera (accés), Molí la Vella (accés) i molí Hospital. També s’han instal·lat 2 plafons informatius i diverses senyals indicatives de direcció i de riscos.

L’actuació ha tingut un import de  4.840,00 Euros (Euros) i ha estat subvencionada amb el 85% per la Diputació de Tarragona