Treballs a Valldebous

S’està executant els treballs per a la construcció d’una area de lleure a Valldebous i la creació d’un nou hàbitat per a l’ofegabous i altres amfibis a la finca de titularitat municipal de Valldebous.
Aquests treballs tenen un pressupost de 59,952.10 Euros (IVA inclòs) i es troba subvencionat en un 90% pel departament de medi ambient de la Generalitat de Catalunya, dintre de    les subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies.
S’adjunten imatges de les obres de l’aparcament i els planols de les actuacions de l’àrea de lleure i de la bassa d’hàbitat per als amfibis i ofegabous.