10 de desembre de 2023
Ajuntament de la Sénia
Actualitat

Actuacions a la finca forestal de titularitat municipal de Valldebous 2021

L’Ajuntament de la Sénia ha realitzat les actuacions emmarcades dintre les subvencions de gestió forestal sostenible 2021 a la finca forestal de propietat municipal de Valldebous. Aquestes han consistit en:

  • Actuacions de millora silvícola i cicles ecosistèmics, consistents en aclarides de millora en una superficie de 18 Ha. Amb un import total de 20.201,64 Euros
  • Millora de la xarxa viària per a la gestió de boscos, amb l’arranjament de diversos trams de la pista, amb un import de 20.045,41  Euros

La subvenció aportada per la Generalitat de Catalunya, Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Direcció general de boscos, ha estat del 100%

Des del Parc Natural dels Ports també  s’ha realitzat una actuación de millora silvícola consistent en una aclarida uniforme d’una superficie de 7,46 Ha.