21 d'abril de 2024
Ajuntament de la Sénia
Serveis Municipals

Finalització reparació cobertes del cementiri

S’han finalitzat les obres de Reparació de les cobertes de la part antiga del Cementiri, per evitar filtració d’aigua als nínxols, atès que es van malmetre en els forts aiguats de l’octubre de 2018. El total de l’actuació ascendeix a la quantitat de 53.710 euros. Per assumir la despesa, s’han obtingut dos subvencions, una del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i l’altra de l’Administració General de l’Estat (Ministeri de Política Territorial i Funció Pública).