Dissabte, setembre 30, 2023
Hisenda i Personal

Subvenció de la Diputació de Tarragona per interessos de préstecs concertats per Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i Consells Comarcals. Convocatòria 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Sénia una subvenció per a interessos de préstecs concertats exercici 2020 per un import de 2831,54 euros.