Diumenge, octubre 1, 2023
GeneralObres i urbanisme

Projecte de millora en conservació

S’està portant a terme l’actuació del PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA, CONSERVACIÓ D’HÀBITATS I ESPÈCIES I APORTACIÓ DE CABAL ECOLÒGIC I ORDENACIÓ D’ACCESSOS AL RIU SÉNIA. AL T.M. DE LA SÉNIA (MONTSIÀ-TARRAGONA). Aquesta actuació està subvencionada per part de la Generalitat de Catalunya, Departament de TErritori i Sostenibilitat. Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, amb un pressupost d’execució de 59.978,25 Euros
Les actuacions consisteixen en:

Millora de l’aportació de cabal ecològic en diferents trams del riu Sénia.
Recuperació ambiental de diferents trams del riu i eliminació d’espècies alòctones.
Recuperació i posada en valor de les antigues sèquies de la fàbrica de Calduch i del Molí la Vella per a fer itineraris d’interpretació medioambiental.
Recuperació de la sèquia i del baixador del molí Samarro fins al riu.