Dissabte, setembre 30, 2023
General

Treballs a Valldebous

S’està executant els treballs per a la construcció d’una area de lleure a Valldebous i la creació d’un nou hàbitat per a l’ofegabous i altres amfibis a la finca de titularitat municipal de Valldebous.
Aquests treballs tenen un pressupost de 59,952.10 Euros (IVA inclòs) i es troba subvencionat en un 90% pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, dintre de les subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, cofinançades pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).