10 de desembre de 2023
Ajuntament de la Sénia
General

Actuacions de protecció de la Salut Pública per al control i millora de la qualitat de l’aigua per al consum humà

La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de 3 de novembre de 2020, va atorgar a l’Ajuntament de la Sénia una subvenció per import de 4.079,70 € per al finançament de l’actuació de protecció de la Salut Pública destinada al control i millora de la qualitat de l’aigua per al consum humà.

Regidoria de l’Àrea de les Persones