21 d'abril de 2024
Ajuntament de la Sénia

Fira de l’Artesania de la fusta i el moble

La Fira d’Artesania de la Fusta i del Moble de la Sénia és un projecte que es va iniciar l’any 2009 per dinamitzar el sector artesà local, el qual ha estat la base en que s’ha fonamentat el desenvolupament econòmic de la població al llarg dels últims anys. La primera edició va adoptar el format de jornada, més que de fira, ja que, juntament amb l’exposició de peces artesanes, es van celebrar diverses ponències relacionades amb l’artesania i l’ofici de fuster a la Sénia. Amb aquesta jornada, moltes persones van mostrar el seu interès en què aquest projecte tirés endavant, fet que va ajudar a la creació de l’Associació d’Artesans de la Sénia i a la posterior organització de la Fira d’Artesania. 

Amb la intenció de potenciar tot el sector de la fusta, l’any 2013 es va decidir complementar la mostra amb la I Festa del Moble, on la implicació a aquest nivell de la Federació de Comerciants del Moble de la Sénia va esdevenir un gran èxit. A grans trets, aquesta festa comporta que, durant el cap de setmana de la mostra, les botigues de mobles també obren les seves portes, amb ofertes, descomptes i promocions especials per recordar que la Sénia segueix sent un important referent en el comerç del moble. 

Altres organismes locals implicats en l’organització d’aquest esdeveniment són: el Col·lectiu d’Empresaris del Moble (CEMS), el Centre d’Estudis Seniencs, el Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble (CENFIM) i la Federació de Comerç de la Sénia (FECOSE).

Més informació: https://www.firadelafustaimoble.org/

DATA | Tercer cap de setmana d’octubre